درباره شرکت مهاب ثامن

تاریخچه و اهداف تاسیس شركت مهندسین مشاور مهاب ثامن 
 
مهندسین مشاور مهاب ثامن توسط جمعی از مهندسین و مدیران كارآمد و مجرب استان خراسان رضوی به منظور ارائه خدمات مشاوره مهندسی و نظارت و مطالعات در سال 1378تشكیل گردید . با توجه به اینكه اكثر قریب به اتفاق این اعضاء از مهندسینی هستند كه سال‌ها در مسائل فنی، عمرانی و مدیریتی استان خراسان و كشور مشغول به خدمت بوده‌اند،‌ آشنایی كامل به نواقص و مشكلات پروژه‌های فنی، عمرانی و مدیریتی دارند.
اعضای شركت مهندسین مشاور مهاب ثامن با احساس مسئولیتی كه در مقابل مردم و كشور دارند و تجربیاتی كه از گذشته بدست آورده‌اند، تلاش می‌كنند خدمات فنی و مهندسی مورد نیاز كشور را در زمینه‌های مختلف به بهترین وجه ممكن ارائه نمایند.
شركت مهندسین مشاور مهاب ثامن از ابتدای تاسیس تاكنون علاوه بر نظارت اجرای پروژه‌های مختلف در زمینه‌های آب، فاضلاب و گاز انجام پروژه‌های مطالعاتی در زمینه‌های جمع‌آوری آب‌های سطحی، آب‌رسانی روستایی، ‌آب‌رسانی شهری، توزیع آب و طراحی خطوط انتقال و توزیع گاز را نیز بر عهده داشته ‌و دارد.
كادر مدیریت شركت مهندسین مشاور مهاب ثامن بر این اعتقاد است،داشتن تجربه كافی در زمینه نظارت بر اجرای پروژه‌های عمرانی باعث افزایش كیفیت در طراحی و مطالعه پروژه‌ها می‌گردد، زیرا با اشكالات و نواقص طرح‌هایی كه قبلاً طراحی شده و نظارت بر اجرای آن‌ها، به عهده این شركت بوده است آشنایی كامل داشته و بنابراین با نگاهی به آینده سعی در گسترش ارائه خدمات مشاوره در زمینه‌های مطالعاتی و نظارتی دارد. 

  هدف شركت مهندسین مشاور مهاب ثامن ارائه خدمات تخصصی با کیفیت و جامع، در پاسخ به نیازهای جامعه است. با ایجاد یک محیط تخصصی و پایدار ضمن دستیابی به بازده منصفانه برای سرمایه‌گذاری خود، به طور کامل نیازهای کارفرمایان را برآورده خواهد ساخت.
شركت مهندسین مشاور مهاب ثامن با بهره گیری از توان علمی، فنی، اجرایی و مشورتی بیش از 180 نفر از مهندسین با سابقه و كاركنان اداری، پروژه‌های مختلف مطالعاتی و نظارتی محوله را به خوبی انجام داده است و آمادگی انجام پروژه‌های مطالعاتی و نظارتی جدید در زمینه‌های فعالیت خود را دارد تركیب نیروی انسانی شركت بر اساس میزان تحصیلات پرسنل ان طبق نمودار ذیل می‌باشد:


fmovies