شبكه های آبیاری و زهكشی :
مطالعات امكان سنجی،منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی، برنامه‌ریزی و اقتصاد آب، تلفیق منابع آب. آب‌رسانی سطحی و زیرزمینی، مطالعه و طراحی شبكه‌های آب‌رسانی، تأسیسات انحراف آب، بندهای انحرافی تا ارتفاع 5 متر، مطالعات و طراحی شبكه‌های آبیاری و زهكشی اصلی و فرعی (درجه 3 و 4)، تغذیه مصنوعی، آبیاری تحت فشار و تأسیسات وابسته.

بخش شبکه های آبیاری و زهکشی با در اختیار داشتن کارشناسان مجرب به صورت تمام وقت و پاره وقت ، پروژه های مختلفی را در زمینه بندهای خاکی، مطالعه و طراحی سیستم های آبیاری تحت فشار و سایر پروژه های مرتبط با شرح خدمات تخصص شبکه های آبیاری و زهکشی اجرا نموده است که نیروهای کلیدی و برخی از پروژه های انجام شده و در دست اقدام  در ادامه آمده است.