اخبار

برگزاری دوره ایمنی (HSE)

برگزاری دوره ایمنی (HSE) ویژه

دوره آموزش عمومی ایمنی و بهداشت کار

مطالعات اقتصادی و طرح های توجیهی

مطالعات اقتصادی و طرح های توجیهی ویژه

شرکت مهندسین مشاور مهاب ثامن عضو کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی بوده است

شبكه های آبیاری و زهكشی

شبكه های آبیاری و زهكشی ویژه

مطالعات امكان سنجی،منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی، برنامه‌ریزی و اقتصاد آب، تلفیق منابع آب.

معرفی بخش خطوط انتقال نفت و گاز

معرفی بخش خطوط انتقال نفت و گاز ویژه

این واحد با پشتوانه ای از کادر مجرب و متعهد در سال 1383 فعالیت خود را آغاز كرده است

معرفی بخش آب و فاضلاب

معرفی بخش آب و فاضلاب ویژه

فعالیت رسمی بخش تاسیسات آب و فاضلاب در دو بخش مطالعات و نظارت از سال 1378 پایه گذاری گردید.

soap2day